Ülke Kaynaklarının İsraf Edilmemesi İçin; İnsangücü Planlaması Yapılmadan Dişhekimliği Fakültesi Açılmamalıdır

GENELGE Sayı : 001-1. 913 Konu : Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez Tarih : 08.06.2020 GENELGE Sayı : 001-1. 912 Konu : Ülke Kaynaklarının İsraf Edilmemesi İçin; İnsangücü Planlaması Yapılmadan Dişhekimliği Fakültesi Açılmamalıdır DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Tarih : 08.06.2020 Sağlık insangücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte,…

Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez

GENELGE Sayı : 001-1. 913 Konu : Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez Tarih : 08.06.2020 DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Birliğimize iletilen yakınmalardan, sayıca az da olsa, bir kısım özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimi ve diğer personele “COVID-19’un risklerini biliyorum, bunu kabul ederek çalışıyorum, bu sebeple bir şey olursa kimse sorumlu değildir” şeklinde ifadeler içeren metinlerin imzalatılmaya çalışıldığı…

“COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” Konulu Yazı

GENELGE Sayı : 001-1. 920 Konu : “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” Konulu Yazı Tarih : 08.06.2020 DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.06.2020 tarih ve E.1200 sayılı “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu Genelge ekte gönderilmiştir. Bilgilerinize sunarım. PDF için Tıklanıyız

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı : 98360293-010.06.02 Konu : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 02/06/2020 tarihli ve 14500235-403.99-1183 sayılı yazı. . 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın…

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı Konu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 14500235-403.99/ : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu…

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı : 69580031-403.99 . Konu İlgi : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM YERLERİNE : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 02/06/2020 tarihli ve 14500235-403.99-1183 sayılı yazı. b) İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi 01.06.2020 tarihli ve 983 60293-010.06.02-E.2549 sayılı yazı. 29/05/2020 tarihli ve 31139…

Mesleki Sorumluluk Sigortasındaki Duraksama Giderilmiştir

GENELGE Sayı : 001-1.863 Tarih : 24.05.2020 Konu : Mesleki Sorumluluk Sigortasındaki Duraksama Giderilmiştir DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, On yıldan uzun süredir, dişhekimi ve hekimlerin mesleki faaliyetleri sebebiyle karşılaşabilecekleri tazminat taleplerinde güvence sağlaması için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası (ZMSS) yaptırılmaktadır. Dişhekimi ve hekimlerin poliçe kapsamındaki mesleki faaliyetlerinden doğabilecek zararların yanı sıra, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda…

COVID-19 Vakaları İş Kazası ve Meslek Hastalığıdır

GENELGE Sayı : 001-1.860 Tarih : 22.05.2020 Konu : COVID-19 Vakaları İş Kazası ve Meslek Hastalığıdır DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12 sayılı Genelge ile COVID-19’a yakalanan sigortalıların tedavisi için hastalık sigortasından provizyon alınması gerektiği duyurulmuştur. Kişinin yaptığı işle bağlantılı bir bulaşma düşünülmediği sürece, COVID-19…

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Kuruluşlarda Verilecek Olan Tedavi Hizmetlerinde Sağlanması Gerekli Şartlar

GENELGE Sayı : 001-1. 857 Konu : Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Kuruluşlarda Verilecek Olan Tedavi Hizmetlerinde Sağlanması Gerekli Şartlar DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Tarih: 21.05.2020 Birliğimiz tarafından hazırlanan, Covid -19 pandemisi sırasında ve sonrasında ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel kuruluşlarda verilecek olan tedavi hizmetlerinde sağlanması için hazırlanan gerekli şartlar ekte gönderilmiştir.…

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt Rehberi

GENELGE Sayı : 001-1.854 Tarih : 21.05.2020 Konu : Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt Rehberi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Dişhekimlerinin mesleki uygulamalarında veya Oda, iş ve işlemlerinde kişisel verilerin korunması hukuku bağlamındaki yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin basit uygulama bilgilerinin paylaşılmasını amaçlayan TDB Hukuk Bürosunca hazırlanmış “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt…