Reklam Nedeniyle Meslekten Geçici Men

GENELGE Sayı : E-32051835-001.01-2022-00-2141 26/10/2022 Konu : Reklam Nedeniyle Meslekten Geçici Men DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Bursa’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunun sponsorlu reklamı nedeniyle mesul müdür dişhekimi hakkında önceki disiplin cezaları da gözetilerek verilen meslekten geçici men cezası, Mahkeme tarafından da hukuka uygun bulundu. Ankara 2.İdare Mahkemesi, soruşturmaya konu içeriğin ‘belli bir alanda verilen…

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

GENELGE Sayı : 001-1.1156 Tarih : 09.09.2021 Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 8 Eylül 2021 tarih ve 31592 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

Yardım Kampanyası Talebimiz AFAD’a Yönlendirildi

GENELGE Sayı : 001-1.1082 Tarih : 27.08.2021 Konu : Yardım Kampanyası Talebimiz AFAD’a Yönlendirildi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen kişilere ihtiyaç duydukları eşyaları temin etmek ve/veya ekonomik geleceklerini kurmalarına destek olunması maksadıyla nakdi yardımda bulunmak ve/veya bu amaca yönelik kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmak üzere ülke…

Vergi ve SGK Borçlarının Yapılandırma Süresi Uzatıldı

GENELGE Sayı : 001-1. 1080 Tarih : 27.08.2021 Konu : Vergi ve SGK Borçlarının Yapılandırma Süresi Uzatıldı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un başvuru süreleri 31 Ağustos’tan 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süresi de Eylül’den Ekim ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Uzatmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 27.08.2021…

Aidat Yapılandırması İçin Süre Uzatıldı

GENELGE Sayı : 001-1. 1079 Tarih : 27.08.2021 Konu : Aidat Yapılandırması İçin Süre Uzatıldı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi : 10.06.2021 tarih ve 001-1.633 sayılı genelgemiz. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için…

Aidat Yapılandırması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 10 uncu maddesine göre üyelerimizin Dişhekimleri Odalarına olan aidat borçlarını ödemelerine yönelik usul ve esasları belirleyen düzenleme ve odalarımızın isterlerse kullanabilecekleri; dişhekimlerine gönderebilecek yazı ile dişhekiminin odaya verebileceği dilekçe örneği ekte…

İşten Çıkarma Yasağının Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının, 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3910) 23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar ekte olup, bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız