Aidat Yapılandırması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 10 uncu maddesine göre üyelerimizin Dişhekimleri Odalarına olan aidat borçlarını ödemelerine yönelik usul ve esasları belirleyen düzenleme ve odalarımızın isterlerse kullanabilecekleri; dişhekimlerine gönderebilecek yazı ile dişhekiminin odaya verebileceği dilekçe örneği ekte…

İşten Çıkarma Yasağının Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının, 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3910) 23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar ekte olup, bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

Görev Belgesi Düzenlenmesi

DAĞITIM YERLERİNE Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir. 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs…

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3910) 23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar ekte olup, bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

İçişleri Bakanlığının “Tam Kapanma” Genelgesi

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İçişleri Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarih ve 89780865-153-7576 sayılı Genelge’sine göre 29 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 arasında sokağa çıkma yasağından, faaliyet kısıtlamasına ve seyahat yasaklarına kadar çeşitli kısıtlamalar öngörülmüştür. Bu Genelge’de, kısıtlamalardan muaf olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalara da yer verilmiş; sağlık hizmetlerinin sürdürüleceği belirtilmiştir. Yine Genelge ekindeki Liste’de belirtildiği şekliyle…