Odamıza üyelik için başvuruda gerekli belgeler:

Yeni Üye Kayıt Başvuru dilekçesi için tıklayınız (Lütfen eksiksiz doldurunuz!)

Yeni Üye Bilgi formu için tıklayınız  (Lütfen eksiksiz doldurunuz!)

Vesikalık fotoğraf (3 adet/güncel)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma ve/veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi

Doktor bilgi bankası dökümü (e-devlet çıktısı)

İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı)

*Noterden imza beyannamesi (zorunlu)

Daha önce başka bir odaya kaydı var ise ilgili odadan alınan ilişik kesme belgesi

*Çalışılacak kurum muayenehane ise vergi levhasının fotokopisi,

*Çalışılacak kurum poliklinik ya da merkez ise hekimin sigortalı işe giriş bildirgesinin fotokopisi,

*Çalışılacak kurum poliklinik ya da merkez ise ilgili kurumun şirket ortaklık yapısını gösterir belgenin fotokopisi (sicil gazetesi örneği ya da noter devir suretleri)

*Kayıt ücreti 2021 yılı için 400,00TL olup, oda aidatı üyenin statüsüne ve başvuru tarihine göre hesaplanarak kayıt esnasında tahsil edilebilir. Aidat ücreti miktarını odamız sekretaryasını arayarak (+902422375252) ya da muhasebe@dentalya.com.tr adresine mail atarak öğrenebilirsiniz.