Odamıza üyelik için başvuruda gerekli belgeler:

Yeni Üye Kayıt Başvuru dilekçesi için tıklayınız

Yeni Üye Bilgi formu için tıklayınız

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vesikalık fotoğraf (3 adet/güncel)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (noter onaylı)

Doktor bilgi bankası dökümü (e-devletten karekodlu döküm)

İkametgâh belgesi (e-devletten karekodlu döküm)

İmza beyannamesi (noter onaylı)

Daha önce başka bir odaya kaydı var ise ilgili odadan alınan ilişik kesme belgesi (dosyada olması zorunludur!)

Çalışılacak kurum muayenehane ise vergi levhasının fotokopisi,

Çalışılacak kurum poliklinik ya da merkez ise hekimin sigortalı işe giriş bildirgesinin fotokopisi,

Çalışılacak kurum poliklinik ya da merkez ise ilgili kurumun şirket ortaklık yapısını gösterir belgenin fotokopisi (sicil gazetesi örneği ya da noter devir suretleri)

*Kayıt ücreti 2021 yılı için 400,00TL olup, oda aidatı üyenin statüsüne ve başvuru tarihine göre hesaplanarak kayıt esnasında tahsil edilebilir. Aidat ücreti miktarını odamız sekretaryasını arayarak (+902422375252) ya da muhasebe@dentalya.com.tr adresine mail atarak öğrenebilirsiniz.