USS Veri Gönderimi Hakkında

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Geçtiğimiz aylarda muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiğini bildiren yazılar gönderilmiş, anılan yazılara ilişkin olarak hastanın açık rızası olmadan sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilebilmesi için Bakanlığının talebinin tek başına hukuka uygunluk sebebi olmayacağı; sağlık verilerinin hastanın rızası olmaksızın merkezi sistemde…

Meslek Hastalığı Nedir?

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Sağlık meslek çalışanlarının COVID-19’un “Meslek Hastalığı” olarak kabul edilmesi yönündeki taleplerinin kabul edilmesi halinde sağlanacak haklarla ilgili TDB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan değerlendirme ektedir. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız