Görev Belgesi Düzenlenmesi

DAĞITIM YERLERİNE Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir. 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs…

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3910) 23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar ekte olup, bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

İçişleri Bakanlığının “Tam Kapanma” Genelgesi

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İçişleri Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarih ve 89780865-153-7576 sayılı Genelge’sine göre 29 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 arasında sokağa çıkma yasağından, faaliyet kısıtlamasına ve seyahat yasaklarına kadar çeşitli kısıtlamalar öngörülmüştür. Bu Genelge’de, kısıtlamalardan muaf olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalara da yer verilmiş; sağlık hizmetlerinin sürdürüleceği belirtilmiştir. Yine Genelge ekindeki Liste’de belirtildiği şekliyle…

Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)

GENELGE Sayı : 001-1.341 Tarih : 24.03.2021 Konu : Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi: Muayenehanelerin MBYS’ye veri göndermelerine ilişkin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.03.2021 tarihli yazısı. Bilindiği üzere çeşitli zamanlarda il veya ilçe sağlık müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza gönderilen yazılarda, Bakanlık politikası gereği veya kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi gerekçelerle…

VERBİS’e Kayıt İşlemleri Uygulamasına İlişkin Videolar

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA Bilindiği üzere Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK) tarafından oluşturulmuş olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) dişhekimleri, sağlık kuruluşları ve Odaların, 31.03.2021 tarihine kadar kayıt ve bildirim zorunluluğu/ yükümlülüğü bulunmaktadır. Dişhekimlerinin mesleki uygulamalarında veya Oda, iş ve işlemlerinde kişisel verilerin korunması hukuku bağlamındaki yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin basit uygulama bilgilerinin paylaşılmasını amaçlayan;…

İşten Çıkarma Yasağının Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının, 2 ay daha uzatılmasına dair 09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

TDB 26.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Ertelendi

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi : 21.07.2020 tarih ve 001-1.1098 sayılı genelgemiz. Son bir yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgını, dalgalanmalar ve alevlenmelerle maalesef hala devam etmektedir. Bu süreç yaşam şeklimizi, çalışma prensiplerimizi ve kuşkusuz uzun vadedeki tüm plan ve programlarımızı değiştirmemize neden olmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği olarak bu zor günlerde aldığımız tüm kararlarda…

Üye Aidatları 2 Eşit Taksitte Alınabilecek

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA Pandemi nedeniyle 2021 yılı aidatlarının 2 eşit taksitte alınması Merkez Yönetim Kurulumuzun 2 Şubat 2021 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Buna göre aidatların ilk taksiti 31 Mart 2021 tarihine kadar, ikinci taksiti de 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenebilecek olup, TOYY Programı cari menüsünde buna göre düzenleme yapılmıştır. TDB’ye yapılacak Birlik Payı ödemeleri ve…

TDBD 2021’de e-Dergi Olarak Yayımlanacak

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi (TDBD) 35. yılına tarihsel önemde bir değişiklik yaparak, TDBD’yi; 2021 Şubat ayından itibaren ‘E-dergi’ olarak meslektaşlarımıza sunacağız. Salgınla birlikte basım ve dağıtım koşullarının olumsuz etkilenmesi üzerine teknoloji çağının gereklilikleri, bilgiye hızla ulaşma talebinin de değerlendirildiği 28.11.2020 tarihli Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Başkalarından oluşan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısında…