COVID-19 Pandemi Döneminde Acil Diş Tedavisi Uygulamaları ve Onam Formu

GENELGE Sayı : 001-1.780 Tarih: 28.04.2020 Konu : “COVID-19 Pandemi Döneminde Acil Diş Tedavisi Uygulamaları ve Onam Formu” DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, TDB Bilim Kurulumuz tarafından hazırlanan “COVID-19 Pandemi Döneminde Acil Diş Tedavisi Uygulamaları ve Onam Formu” ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim. Ek: ‘COVID-19 Pandemi Döneminde Acil Diş Tedavisi Uygulamaları ve Onam Formu’(4 sayfa) Saygılarımla, Gülay…

Basın Açıklaması “Koronavirüs Salgınının Yarattığı Ekonomik Olumsuzluklar ve Dişhekimlerinin Talepleri”

GENELGE Sayı : 001-1.744 Konu : Basın Açıklaması “Koronavirüs Salgınının Yarattığı Ekonomik Olumsuzluklar ve Dişhekimlerinin Talepleri” DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Bilgilerinizi rica ederim. Tarih : 17.04.2020 “Koronavirüs Salgınının Yarattığı Ekonomik Olumsuzluklar ve Dişhekimlerinin Talepleri” konulu 17 Nisan 2020 tarihli “Basın Açıklaması” ekte gönderilmiştir. Ek : Basın Açıklaması (2 Sayfa) Saygılarımla, Gülay Özdoğan Türk Dişhekimleri Birliği Genel…

Plansız Yeni Fakültelerin Açılması

GENELGE Sayı : 001-1. 753 Tarih: 18.04.2020 Konu : Plansız Yeni Fakültelerin Açılması DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Bilindiği üzere 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi kurulmuştur. Böylece ülkemizdeki mevcut dişhekimliği fakültesi sayısı 95’e yükselmiştir. Birliğimiz ve Dişhekimleri…

COVID-19 Salgını Döneminde Dişhekimliğinde Acil Durum ve Acil Servis İhtiyacı İçin Durum Yönetimi Rehberi

GENELGE Sayı : 001-1.749 Konu : “COVID-19 Salgını Döneminde Dişhekimliğinde Acil Durum ve Acil Servis İhtiyacı İçin Durum Yönetimi Rehberi” DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Tarih : 17.04.2020 TDB Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgını Döneminde Dişhekimliğinde Acil Durum ve Acil Servis İhtiyacı İçin Durum Yönetimi Rehberi” ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Gülay Özdoğan Türk Dişhekimleri…

KamuADSM’lerindeÇalışanMeslektaşlarımızın Hastalığın Tanı ve Takibi İçin Görev Almaları

GENELGE ÇOK ACELE Sayı : 001-1.699 Tarih : 09.04.2020 Konu :KamuADSM’lerindeÇalışanMeslektaşlarımızın Hastalığın Tanı ve Takibi İçin Görev Almaları DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamuya ait Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan çok sayıda meslektaşımız hastalığın tanı ve takibi için görevlendirilmiştir. Meslektaşlarımızdan istenen, riskli kişilerin ve ev karantinasında olanların takibi, tanı için örnek alması…

Oda Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Maske ve Tulum İhtiyacına Yönelik Talebinizin Bildirilmesi

GENELGE GÜNLÜ-ÇOK ACELE Sayı : 001-1.707 Konu : Oda Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Maske ve Tulum İhtiyacına Yönelik Talebinizin Bildirilmesi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA Tarih: 11.04.2020 Covid-19 bulaşma riski yönünden en yüksek risk grubunda yer alan dişhekimleri için hayati önem taşımakta olan kişisel koruyucu ekipmanların (N95-FFP2 maske ve tulum) temini konusunda, uzun bir süredir TDB olarak Sağlık…

Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Mesleğimizle Etkileşimi

GENELGE Sayı : 001-1. 724 Konu : Tarih : 14.04.2020 Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Mesleğimizle Etkileşimi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi: 09.04.2020 tarih ve 001-1.699 sayılı genelge. ÇOK ACELE İlgide kayıtlı yazımızla Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamuya ait Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan çok sayıda meslektaşımız hastalığın tanı ve takibi için görevlendirildiği, görevlerinin riskli kişilerin…

Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü

GENELGE Sayı : 001-1.725 Tarih: 14.04.2020 Konu : Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Birliğimizin de içinde bulunduğu sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından sağlıkta şiddet ve Covid-19 salgınında yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anmak ve en önde mücadele eden sağlık çalışanlarını selamlamak için 17 Nisan 2020 Cuma “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü”nde saat 12:30’da bütün sağlık kurumlarında…

Personel Hareketleri

GENELGE Sayı : 001-1. 691 Tarih : 08.04.2020 Konu : Personel Hareketleri DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca imzasıyla yayınlanan ‘Personel Hareketleri’ konulu yazı ile Covid-19 pandemi ile ilgili gelinen süreçte kamu sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin yürütülebilmesi için İstanbul iline özel bir takım yeni düzenlemelerin yapıldığı ifade edilmiştir. Bu düzenlemeye göre ‘Ülkemiz genelinde…

Dişhekimliğinde Güncellenmiş Acil Uygulamalar

GENELGE Sayı : 001-1. 689 Konu :Dişhekimliğinde Güncellenmiş Acil Uygulamalar DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi : 24.03.2020 tarih ve 001-1.638 sayılı Genelgemiz. Tarih : 06.04.2020 Sağlık Bakanlığı COVİD-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulunun 23.03.2020 tarihli “Dişhekimliğinde acil uygulamalar” konulu kararları 1 Nisan 2020 tarihinde güncellenmiştir. Güncel kararlar ektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Ek: Dişhekimliğinde acil uygulamalar…