İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının, 2 ay daha uzatılmasına dair 4 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

TDB Tabela Standartlarında Değişiklik

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde varılan mutabakat üzerine; Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının “Muayenehaneler İçin” bölümünün 10.maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklenerek bundan sonra gelen maddelerin numaralarının değiştirilmesine, “Poliklinik ve Merkezler İçin” bölümünün 4.maddesinde değişiklik yapılmasına Merkez Yönetim…