2021 Yılı Üye Aidatları

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı Genelgesi ve buna bağlı olarak Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aynı gün aldığı 2020/76 sayılı kararı dikkate alınarak 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak olan TDB 18. Olağan Genel Kurulunun ertelenmesine ve 18.Olağan Genel…

2021 Yılında Uygulanacak Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi : 18.12.2020 tarih ve 001-1.1786 sayılı genelgemiz. Dişhekimlerinin 2021 yılında ülke genelinde uygulayacakları “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi” Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. Birliğimiz web sayfasında yayınlanmış olan 1 Ocak 2021 tarihinden…

Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3316) 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır Karar ekte olup, bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3317) 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar ekte olup, bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

COVID-19 Sağlık Çalışanları için Meslek Hastalığıdır

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA COVID-19 nedeniyle malül hale gelen veya yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına meslek hastalığı/vazife malullüğü hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli işlemleri belirten bir genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge ve genelgeye ilişkin Hukuk Büromuzun değerlendirmesi ektedir. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

USS Veri Gönderimi Hakkında

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Geçtiğimiz aylarda muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiğini bildiren yazılar gönderilmiş, anılan yazılara ilişkin olarak hastanın açık rızası olmadan sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilebilmesi için Bakanlığının talebinin tek başına hukuka uygunluk sebebi olmayacağı; sağlık verilerinin hastanın rızası olmaksızın merkezi sistemde…

Meslek Hastalığı Nedir?

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Sağlık meslek çalışanlarının COVID-19’un “Meslek Hastalığı” olarak kabul edilmesi yönündeki taleplerinin kabul edilmesi halinde sağlanacak haklarla ilgili TDB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan değerlendirme ektedir. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, T.C İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 30.11.2020 tarih ve E-89780865 153-20076 Sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları” konulu Genelge ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız