Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

GENELGE Sayı : 001-1.1156 Tarih : 09.09.2021 Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 8 Eylül 2021 tarih ve 31592 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız