Mesleki Sorumluluk Sigortasındaki Duraksama Giderilmiştir

GENELGE Sayı : 001-1.863 Tarih : 24.05.2020 Konu : Mesleki Sorumluluk Sigortasındaki Duraksama Giderilmiştir DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, On yıldan uzun süredir, dişhekimi ve hekimlerin mesleki faaliyetleri sebebiyle karşılaşabilecekleri tazminat taleplerinde güvence sağlaması için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası (ZMSS) yaptırılmaktadır. Dişhekimi ve hekimlerin poliçe kapsamındaki mesleki faaliyetlerinden doğabilecek zararların yanı sıra, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda…