Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında Antalya Diş Hekimleri Odası nezdinde işlenen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır:

*Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Eğitim Verisi, Finansal Veri, Görsel Veri, Çalışma Verisi, Üye İşlem Verisi gibi kişisel verilerimin, üyelik aidatları ile diğer tahsilatlar için aracı kurumlara, program ortaklarına aktarılmasına,

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca Antalya Diş Hekimleri Odası tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere/kurumlara aktarılmasına rıza veriyorum.