e-SMM/ e-fatura (elektronik serbest meslek makbuzu, elektronik fatura) kullanımına geçiş için sınırlı bir süre kalmıştır.

Konuyla ilgili TDB erteleme başvurusu yapmış ancak henüz bir gelişme olmamıştır.

e- makbuz uygulaması için meslektaşlarımızın sisteme kendilerinin de girip yapabilecekleri unutulmadan, bu konuda çalışan firmalardan rehber olması amacıyla odamız ve TDB teklif almıştır, hiçbir firmayla protokol, anlaşma yapılmamıştır.

Mali müşavirinizin de görüşlerini alarak konuyu değerlendirmeniz ve ona göre çalışma yöntemi geliştirmenizi tavsiye ederiz.

Oda olarak konuyu incelerken hizmeti yüz yüze alabilmenizin daha doğru olduğu düşüncesiyle burada yerleşik ya da temsilcisi olan firmalara öncelik verilmiştir.

Bu doğrultuda yapılan çalışma sonucu, PTT dışında e-imzatr (https://www.e-imzatr.com.tr) firmasından da alabileceğiniz anlaşılmıştır. Diş Hekimleri için (başvuru esnasında oda kimlik veya diploma fotokopisi vb. evrak sunmak şartıyla) 3 yıllık kullanım bedeli 220TL dir.

e-imzatr iletişim bilgileri:

0 242 247 73 87 / 0 507 023 94 46

 

Makbuz ya da faturalarını kendi değil bir şirket aracılıyla düzenleyip saklamak isteyenler için en uygun teklif Sovos Foriba Antalya Çözüm Ortağı Mert Bilişim (info@mertbilisim.com.tr) den alınmış; 250 kontör:149TL+kdv, 500 kontör: 249TL+kdv, 1000 kontör 449TL+kdv şeklindedir.

Aktivasyon işlemli ücretsiz. Paket kullanım süresi 2 yıl. Makbuzların saklama süresi 10 yıldır. Eğitim, destek ver makbuzlara logo eklemek ücretsiz, banka bilgisi ve diğer özel istekler ayrıca ücretlendirilecektir. Novasoft diş hekimliği yazılımlarıyla tam uyumlu çalışmaktadır.

 

Mert Bilişim iletişim bilgileri:

5437666676

Bu firmalar sadece öneri olarak sunulmuştur. TDB ya da odamız herhangi bir firma ile portokol ve benzeri bir yönlendirmede bulunmayacaktır.

 

 

TDB Mali müşavirin yapmış olduğu inceleme ve tavsiye şu şekildedir:

Özel entegratörlerin sorumluluk ve görevleri
Özel entegratörler, GİB’in belirlediği belirli koşulları karşılayarak mükellef adına birçok e- Dönüşüm hizmeti için elektronik kayıt oluşturma yetkisine sahip aracı kurumlardır. Özel entegratör firmalar, bahsettiğimiz hizmetleri ve e-Devlet uygulamalarını geliştirdikleri sistem ve uygulamalar ile kendi altyapıları üzerinden sunar. Özel entegratörlerin bu yetkiyi almak için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

• GİB’in belirli testlerinden geçmek
• Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi gibi sertifikalara sahip olmak
• ITIL sertifikasına sahip en az bir personel çalıştırmak
• TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür sertifikası imzalama süreçleriyle ilgili uyum değerlendirme raporu almak

 

e-SMM Uygulaması ile İlgili Tekliflerin Değerlendirilmesi

SN Teklif Verenler e-SMM e- imza Toplam KDV Dahil İletişi m
1. Dentaline\ RF Sistemlam Avrupa Ltd 55 185 240 283,2 0532 251 81 00 chalil@dentaline.com.tr
2. GBM 100-1000 arasında paket teklifi 100-550.TL arasında 0 0532 346 2008

cansu.demir@gbmsoft.com

3. Uyumsof 150 200 350 413 531 684 96 50

esin.catikkas@uyumsoft.com.tr

05382743544

gul.karaca@uyumsoft.com

05303868202

tugba.belge@uyumsoft.com

05383768343

salih.karatepe@uyumsoft.com

4. TÜRMOB 160 185 345 407,1 0544 309 32 30 Cenk İçer
5. Dr.DENTES Diş Kliniği Yönetim Yazılımı 119 180 299 352,82 506 188 20 19

iletisim@drdentes.com

 

E’ fatura ve e’makbuz için iki seçenek var uygulamada.

1.Seçenek e’ imza alarak GİB Partalını kullanmak. Bu uygulama için e’imza masrafı dışında bir masraf yok. 2.Seçenek GİB Fatura partalında yayınlanan Entegratörlerden birini tercih ederek uygulamaya geçmek.

Özel entegratörlerin sorumluluk ve görevleri.

Özel entegratörler, GİB’in belirlediği belirli koşulları karşılayarak mükellef adına birçok e-Dönüşüm hizmeti için elektronik kayıt oluşturma yetkisine sahip aracı kurumlardır. Özel entegratör firmalar, bahsettiğimiz hizmetleri ve e Devlet uygulamalarını geliştirdikleri sistem ve uygulamalar ile kendi altyapıları üzerinden sunar. Özel entegratörlerin bu yetkiyi almak için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

 • GİB’in belirli testlerinden geçmek.
  • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi gibi sertifikalara sahip olmak.
  • ITIL sertifikasına sahip en az bir personel çalıştırmak.
  • TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür sertifikası imzalama süreçleriyle ilgili uyum değerlendirme raporu almak.

 

Bilgilerinize saygılarımla

Baset Demirbuğa

 

Uygulama ile ilgili TDB Mali Müşavirinin açıklaması aşağıdadır:

 

Mali Verilerin Elektronik Ortama Taşınması İle İlgili Yeni Düzenlemeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama, denetim alt yapısını oluşturma, maliyetleri azaltma, standart formatı oluşturma, düzenlenen belgelerin düzenleyici – alıcı arasında güvenli ve zaman-maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturarak, kamu hizmet kalitesini artımak, mükelleflerin işlem yapma hızını ve kanunlara uyumunu artırmak, kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla teknolojiye uygun hedefler koymuştur.

Bu hedefler doğrultusunda 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.1u Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzu e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Defter uygulamaları konusunda beklenen son düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur.

 1. e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter Uygulaması

Bu tebliğ ile 2018 ve 2019 hesap dönemi brüt satışları toplamı 5.000.000.-TL.’yi aşan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda sağlayanlar ise hesap dönemini izleyen yılın Temmuz başından itibaren e-Fatura geçmek zorundalar.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları da e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000.-TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000.-TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portall üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin; e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), e-defter uygulamasına geçmeleri ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmaları zorunludur.

19.10.2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren,

2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi mükellefler ise takip eden yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına dâhil olmaları ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmaları zorunludur.

 1. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Tebliğin V1.4. bölümünde belirtildiği gibi tüm serbest meslek mensuplarının (diş hekimleri, avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler)

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. Dileyen serbest meslek erbapları bu tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabilecekler.

Yeni Tebliğe göre Diş hekimleri ve diğer Serbest meslek erbaplarından;

 1. a) 01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 01/06/2020 tarihinde,
 2. b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Mükellefler tebliğde belirtilen e-Belge uygulamalarını internet üzerinden kullanabilmek için

 1. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan e-Belge portalları (GİB Portalı) yönetimi,
 2. Başkanlıktan izinli “Özel Entegratör” yöntemi,
 3. Kendi programlarını Başkanlık bilgi işlem sistemi ile entegre edilmiş ‘Doğrudan Entegrasyon ” yönteminden birini tercih ederek uygulamadan yararlanacaklar.

e-Serbest Meslek Makbuzu 9nun Düzenlenmesi, Teslimi ve Muhafazası

Tebliğ kapsamında elektronik ortamda düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, alıcının talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktı olarak ya da elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen diş hekimleri de bu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.

ÖKC’lerden alınan e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişinin, düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde söz konusu bilgi fişi de e- Serbest Meslek Makbuzu kağıt çıktısı yerine geçer. Bu durum elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Banka ve  Kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Bilgi Fişi (e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişi)’nde yer alan banka işlem bilgilerine e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC Bilgi Fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla EFT-POS özellikli Yeni ÖKC’lerin de POS cihazı yerine kullanılması mümkün olup, bu cihazlardan alınan bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer,

 1. e- Belgelerin Düzenlenmesi veya Hiç Düzenlenmemesinde Ceza Uygulaması

e-Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt olarak düzenlenmesi ya da kanunun 227 ve 231.maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde belgeyi düzenleyen ve almak zorunda olanların her birine 240.-TL.den az olmamak kaydıyla belge üzerindeki tutarın %10’u tutarında Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Her bir tespit için kesilecek ceza 12.000.-TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 120.000.-TL’yi geçmez.

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgeler ancak sistem hatası ya da bakanlık ve başkanlık tarafınca yapılan düzenleme doğrultusunda kağıt olarak cezaya tabi olmadan düzenlenebilecek.

 1. Adres Değişikliği ile ilgili Düzenleme

19.10.2019 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu 510 Sıra No’lu Genel Tebliğle ile adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına işyerini nakletmesi, adres değişikliği sayılmayıp o vergi dairesinde işi bırakma, gidilen vergi dairesinde yeniden işe başlama olarak uygulanmakta idi.

Tebliğ ile; Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesindeki terk işlemlerinin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirileceğine ilişkin düzenleme yapılarak, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır.

Mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi zorunlu belgelerinden kullanılmamış olanları imha edilmek üzere vergi dairesine teslim etmeleri gerekmekte idi.

Tebliğ ile elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/)sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir. Mükelleflerin başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları halinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak artık düzenlenmeyecektir.

 

TDB Mali Müşaviri

Baset Demirbuğa

 

421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında özel entegrasyon izni alan kurumlar listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

 

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html