Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ  I-HEDEFLER Madde 1 Bütün ülkelerdeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerin menfaatlerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak tüketicilerin çoğu zaman ekonomik şartlar, eğitim seviyeleri ve pazarlık gücü yönünden dengesizliklerle karşılaştıklarının idrakinde olarak; ve adil, tarafsız ve idame ettirilebilecek ekonomik ve sosyal bir gelişmeyi teşvik etmenin önemi kadar, tüketicilerin zararlı olmayan…

Muayenehaneler

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TABELA STANDARTLARI (25-26 Şubat 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir) (MUAYENEHANELER İÇİN) 1. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelaların üzerinde “Dişhekimi” unvanı ve dişhekiminin adı ve soyadının yanı sıra çalışma gün ve saatleri, adresi, telefon numarası ile elektronik posta adresi (e-mail) de belirtilebilir. Ancak elektronik posta adresinde reklam…

14. Olağan Genel Kurul Kararları

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI (9-10-11 Kasım 2012) 1.ÜYE AİDATLARI Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince; Üye aidatlarının: 1- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden 2013 yılı için 290 TL. 2- Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık…

13. Olağan Genel Kurul Kararları

MEVZUAT > PROTOKOLLER > 13.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ  13. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI (05-06-07 Kasım 2010) 1.      ÜYE AİDATLARI Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince; Üye Aidatlarının; 1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan diş hekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı diş hekimlerinin 2010 yılı aidatlarının arttırılmayarak 2011 yılında 245…

11. Olağan Genel Kurul Kararları

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI (3-4-5 Kasım  2006) 1.      Yeni Dönem Tahmini Bütçesi Ve Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi Yeni dönem tahmini bütçesinin kabulüne, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı ve Yardımlaşma Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 2.      Üye Aidatları Türk Dişhekimleri Birliği…

10. Olağan Genel Kurul Kararları

1.      Yeni Dönem Tahmini Bütçesi Ve Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi Yeni dönem tahmini bütçesinin kabulüne ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapabilme konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, 2.      Üye Aidatları Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 18.maddesi gereğince; Üye Aidatlarının; a) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan…

9. Olağan Genel Kurul Kararları

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI (8-9-10 Kasım 2002) 1. Yeni Dönem Tahmini Bütçesi Ve Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi; Yeni dönem tahmini bütçesinin kabulüne ve hesap fasılları arasında; (Afet Fonu ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Fonu hesapları hariç) aktarma yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 2. Üye Aidatları; 2003 ve 2004 yıllarına…

8. Olağan Genel Kurul Kararları

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 8. OLAĞAN GENEL KURULU (3-4-5 Kasım 2000) TDB 8. Olağan Genel Kurul Kararları  1-Tahmini Bütçenin Kabul Edilmesi; 2000-2002 tahmini bütçesinin kabul edilmesine ve bütçede yer alan fasıllar arasında aktarım yapılabilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 2- Disiplin Yönetmeliği; Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun sunduğu Disiplin Yönetmeliğinin değişiklik şekilleriyle beraber kabul…

7. Olağan Genel Kurul Kararları

TDB 7.OLAĞAN GENEL KURULU (29 Ekim – 1 Kasım 1998) TDB 7. Olağan Genel Kurul Kararları 1- Yeni Oda Kurulması; Muğla ilinin bağlı olduğu Aydın Dişhekimleri Odasından, Tekirdağ ilinin bağlı olduğu Edirne Dişhekimleri Odasından, Isparta, Burdur illerinin bağlı olduğu Antalya Dişhekimleri Odasından (Isparta merkez olmak üzere) ayrılarak yeni Oda oluşturmalarına, 2- Üye Aidatlarının ve Kayıt…

6. Olağan Genel Kurul Kararları

TDB 6. OLAĞAN GENEL KURULU (1-2-3 Kasım 1996) TDB 6. Olağan Genel Kurul Kararları  1. Yeni Oda kurulması, Uşak ili bağlı olduğu Manisa Dişhekimleri Odası`nda, Afyon ili bağlı olduğu Eskişehir Dişhekimleri Odası`nda ayrılarak yeni bir oda oluşturmuşlardır. 2. Üye aidatlarının miktarı ve ödenme zamanı; a) Serbest çalışan Dişhekimleri için Asgari Muayene Ücreti`nin 8(sekiz) katı kadardır.…