COVID-19 Vakaları İş Kazası ve Meslek Hastalığıdır

GENELGE Sayı : 001-1.860 Tarih : 22.05.2020 Konu : COVID-19 Vakaları İş Kazası ve Meslek Hastalığıdır DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12 sayılı Genelge ile COVID-19’a yakalanan sigortalıların tedavisi için hastalık sigortasından provizyon alınması gerektiği duyurulmuştur. Kişinin yaptığı işle bağlantılı bir bulaşma düşünülmediği sürece, COVID-19…

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Kuruluşlarda Verilecek Olan Tedavi Hizmetlerinde Sağlanması Gerekli Şartlar

GENELGE Sayı : 001-1. 857 Konu : Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Kuruluşlarda Verilecek Olan Tedavi Hizmetlerinde Sağlanması Gerekli Şartlar DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Tarih: 21.05.2020 Birliğimiz tarafından hazırlanan, Covid -19 pandemisi sırasında ve sonrasında ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel kuruluşlarda verilecek olan tedavi hizmetlerinde sağlanması için hazırlanan gerekli şartlar ekte gönderilmiştir.…

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt Rehberi

GENELGE Sayı : 001-1.854 Tarih : 21.05.2020 Konu : Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt Rehberi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Dişhekimlerinin mesleki uygulamalarında veya Oda, iş ve işlemlerinde kişisel verilerin korunması hukuku bağlamındaki yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin basit uygulama bilgilerinin paylaşılmasını amaçlayan TDB Hukuk Bürosunca hazırlanmış “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt…