Dişhekimlerinin Üç Ay Süreyle Kurumlarından Ayrılamayacaklarına İlişkin Genelge

GENELGE Sayı : 001-1. 672 Konu : Dişhekimlerinin Üç Ay Süreyle Kurumlarından Ayrılamayacaklarına İlişkin Genelge DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi : 01.04.2020 tarih ve 001-1.667 sayılı genelgemize ek. Tarih : 01.04.2020 İlgide kayıtlı genelgemiz ile bildirilen (kamu ve özel) bütün sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmalarına üç ay süreyle izin verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri…

TDB Bilim Kurulu

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Tarih : 31.03.2020 Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVİD – 19 hastalığı ile mücadeleye katkı sağlamak üzere 31.03.2020 tarihli toplantısında aşağıda isimleri yazılı bulunan meslektaşlarımız ile bir danışma kurulu oluşturulmuştur. Bilimsel Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu KOVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesi nedeniyle, ülkemizdeki salgının…

Dişhekimlerinin Üç Ay Süreyle Kurumlarından Ayrılamayacakları

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27.03.2020 tarih ve E.1052 sayılı Genelge ile (kamu ve özel) bütün sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmalarına üç ay süreyle izin verilmeyeceği kararı alındığı duyurulmuştur. Söz konusu Karar, Bakanlık’ta kurulan Kapasite Değerlendirme Komisyonu tarafından alınmıştır. Komisyon Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti sunulan Özel Sağlık…