Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KONGRE VE FUAR YÖNERGESİ (22 Eylül 2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç              MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliği`ne uygun şekilde düzenlenecek olan kongre ve fuarların yürütülmesini düzenlemektir.             Kapsam             MADDE 2 – (1) Bu yönerge; Türk Dişhekimleri Birliği ve dişhekimleri odalarınca…

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Hizmet Ödülü Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI  HİZMET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ (26 Ekim 2011 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir) Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Dişhekimliği  alanında çalışmaları ile mesleki gelişime, mesleğin topluma yansıtılmasına, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Oda Organlarında görev alıp Birlik ve  Oda çalışmalarına ve örgütsel gelişmesine katkıda bulunan Oda üyeleri…

Türk Dişhekimleri Birliği Hakem Atama Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HAKEM ATAMA YÖNERGESİ  (21-22 Mart 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir) Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; dişhekimleri ile hasta, hasta yakınları veya meslektaşları arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için Birlik Merkez Yönetim Kurulu veya Oda Yönetim Kurulları tarafından hakem atanması ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam…

Türk Dişhekimleri Birliği Eğitmen Dişhekimleri ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ EĞİTMEN DİŞHEKİMLERİ İLE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ (16-17 Aralık 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.)             Amaç             MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı; ağız, diş sağlığının korunması ve ağız, diş hastalıklarının sıklığının azaltılması için topluma yönelik olarak yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhekimlerinin eğitimi ile ilgili…

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Burs Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK BURS YÖNERGESİ   (13 Mayıs 2000 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)   Amaç             MADDE 1 – (1) Türkiye’de dişhekimliği öğrenimi yapan, maddi güçlük içindeki T.C. vatandaşı olan öğrencilere destek sağlamak ve burs alan öğrencilerin, mezuniyet sonrası yapacakları geri ödemelerle, geliştirilecek olan ekonomik…

Türk Dişhekimleri Birliği Bilirkişi Atama Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ ATAMA YÖNERGESİ (21-22 Mart 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir) Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; dişhekimleri ile hasta ve hasta yakınları arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için Birlik Merkez Yönetim Kurulu veya Oda yönetim kurulları tarafından bilirkişi atanması ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam MADDE…

Türk Dişhekimleri Birliği Bilim, Araştırma Teşvik ve Hizmet Ödülleri Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ ATAMA YÖNERGESİ (21-22 Mart 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir) Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; dişhekimleri ile hasta ve hasta yakınları arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için Birlik Merkez Yönetim Kurulu veya Oda yönetim kurulları tarafından bilirkişi atanması ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam MADDE…

Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge

SAĞLIK BAKANLIĞI`NA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı`na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kuruluşlarda yapılan muayene, girişimsel işlemler ile…

Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünlerinin Uygunluk Araştırma ve Onay Logosu Kullanma Koşullarının İşleyiş Yönergesi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUK ARAŞTIRMA VE ONAY LOGOSU KULLANMA KOŞULLARININ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ (2-3-4 Mart 2000 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.)   Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında başvuruyu değerlendirir. Merkez Yönetim Kurulu kararı olumlu ise başvuruda bulunan firmaya uygunluk araştırma çalışmaları ve onay logosunun kullanım koşullarını kararı olumsuz ise gerekçelerini…

Türk Dişhekimleri Birliği Hakem Atama Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HAKEM ATAMA YÖNERGESİ  (21-22 Mart 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir) Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; dişhekimleri ile hasta, hasta yakınları veya meslektaşları arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için Birlik Merkez Yönetim Kurulu veya Oda Yönetim Kurulları tarafından hakem atanması ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam…