Antalya Diş Hekimleri Odası üyeliği için gerekli belgeler:

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (belgelerin asılları beraberinde olmalı veya noter onaylı suretleri beyan edilmelidir)
2- Doktor bilgi bankası dökümü (e-devletten çıktı alınabilir)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- İkametgâh belgesi (e-devletten çıktı alınabilir)

5- İmza beyannamesi (noterden alınmalıdır)

6- Vesikalık fotoğraf (3 adet)

7- Hekimin daha önce başka bir odada kaydı var ise ilgili odadan alınmış ilişik kesme belgesi (mutlaka dosyada olması zorunludur)

8- Çalışılacak kurum muayenehane ise hekimin vergi levhasının fotokopisi,

    Çalışılacak kurum poliklinik ya da merkez ise hekimin sigortalı işe giriş bildirgesinin fotokopisi,

    Çalışılacak kurum poliklinik ya da merkez ise kurumun şirket ortaklık yapısını gösterir belgenin fotokopisi (sicil gazetesi örneği ya da noter sureti)

9- Kayıt ücreti 2020 yılı için 300,00TL olup, oda aidatı üyenin statüsüne göre hesaplanarak kayıt esnasında tahsil edilebilir.

 

“ Oda aidatı ödemeleri için banka bilgilerimiz;

 İŞ BANKASI – ANAFARTALAR ŞUBESİ

 Alıcı: ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

 Hesap no: 6205-0742041

 İBAN: TR110006400000162050742041

Açıklama: LÜTFEN İSİM SOYİSMİNİZİ YAZINIZ! ”