ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
YÖNETİM KURULU

Yönetim KURULU

Gassan YÜCEL                      Başkan

Yeşim ERDEK                        Başkan Vekili

A. Selhan KAYA                    Genel Sekreter

Süreyya YILDIRIMKAYA      Sayman

Oktay Aykut ENGÜR           Üye

Pelin AKMAN                        Üye

Gökhan YILDIRIM                Üye

Yurdal ÜNSAL                       Üye
Serdar ÖZKAN                      Üye