ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
DİSİPLİN KURULU

1-Hüseyin Öney üye

2-Burak Tokgöz üye

3-R. Macit Karaman Başkan

4-Zuhal Abukan  üye

5-Özkan Özkaynak Raportör