ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULU

1-İlkay ÇETİN Başkan

2-Esma Boysan ÖZTÜRK üye

3-Ezgi Özkan ÖZBEN