ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Özel yaşam hastaneleri ile odamız arasında imzalanan protokol.

Özel Yaşam Hastaneleri ve Antalya Diş Hekimleri Odası olarak meslektaşlarımız için sağlık hizmet giderlerinde ciddi avantaj sağlayacak bir protokole imza atıldı.

ÖZEL ŞARTLAR, İNDİRİMLER

Oda üyeleri ve aile bireyleri ve/veya bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, HASTANE’de

S.G.K, Özel Sigorta, Ücretli yaptıracakları tüm tahlil, tetkik ve ileri tanı yöntemlerinde;

-              Paket fiyatlı işlemler, diyet , estetik amaçlı girişimler, ilaç ve sarf giderleri hariç

sayılmaktadır. HASTANE bu hizmeti verirken dışarıdan aldığı hizmetleri (harici konsültasyon,

Laboratuvar vs.) indirime tabi değildir.

-              Oda Üyeleri, Aile bireyleri ve/veya bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine HASTANE’de Genel Check Up paketlerinde %25 indirim.

 

Ücretli Hastalarda;

Oda üyeleri, Aile bireyleri ve/veya bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri HASTANE de ücretli yapılacak tetkik ve tedaviler,

-              Laboratuvar tetkiklerinde %30 indirim

-              Radyolojik tetkiklerinde %30 indirim

-              Tedavi işlemlerinde (Ameliyat, Yatarak Tedavi vb.) %30 indirim

 

S.G.K’lı Hastalarda;

S.G.K anlaşmalı olan HASTANE’nin usul, uygulama ve gerekliliklerine uyulacaktır.

Oda Üyeleri, Aile bireyleri ve/veya bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, HASTANE’de

Yapılacak tetkik ve tedaviler fark ücreti gibi extra ücretlerden;

-              Muayene katılım payı dahil

-              Laboratuvar tetkiklerinde farklardan %30 indirim

-              Radyolojik tetkiklerde farklardan %30 indirim

-              Tedavi işlemlerinde (Ameliyat, Yatarak Tedavi, vb.) farklardan %30 indirim

 

Özel Sigortalı Hastalarda;

Özel sigortası olması durumunda sigorta üzerinden işlemler yapılır. Bu durumda katılım payı, fark ücreti gibi ekstra ücretler mevcut poliçenin yapıldığı sigortanın yaptırım ve anlaşması gereğinde ödenir.