ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal HÜLÜR\\\'ü ziyaret

8 Haziran 2016 Çarşamba günü Odamız Yönetim Kurulu Oda Başkanımız Diş Hekimi Hüseyin TUNÇ başkanlığında Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal HÜLÜR'ü ziyarette bulundu. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Özlem ATAY ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hacer Nur YÜCE ile yapılan görüşmede Şubat 2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Yönetmeliğin yaptırımlarının 1 Haziran 2016 tarihi itibariyle uygulanacak olmasının meslektaşlarımız arasında yarattığı kaygı ve endişeyi Oda Başkanımız Diş Hekimi Hüseyin TUNÇ İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal HÜLÜR'e iletti. Yönetmelik ile meslek örgütümüzün Sağlık Bakanlığından bir revizyon beklentisinin olduğunu mevcut hali ile yönetmeliğin bir çok hükmünün uygulanmasının hayatın doğal akışıyla örtüşmediğini , TAEK Lisansı gibi bir çok hükmün meslek örgütümüzce kabul edilemez bulunduğu ifade edildi. 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yapılmaya başlanılan denetimlerde ve uygulanacak yaptırımlarda meslektaşlarımız arasında herhangibir gerginliğe ve gereksiz tartışmalara meydan verilmeden denetim ekiplerince denetimlerin yapılması ricasında bulunuldu. Denetimlerin daha sağlıklı ve denetim ekiplerinin tutum ve davranışıyla yaklaşım tarzlarının belli bir standartta olması için İl Sağlık Müdürlüğü ile Antalya Diş Hekimleri Odası arasında denetim ekibi çalışma grubu oluşturulması hususunda fikir birliğinde bulunuldu.