ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
TDB Akademi Hasta Okulu

Bilindiği gibi; ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, diyabet, kanser, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları ile ortak risk
faktörü̈̈ taşımaktadır.
2011 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonu’nda; yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan bulaşıcı olmayan hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet,
solunum yolu hastalıkları, kanserler) ile ağız-diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı, dolayısıyla ağız-diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da
korunmasının en önemli ve birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

- 5-17 yaş grubu çocukların % 60`ında var olan diş çürüğü̈ ve diş eti enfeksiyonlarının "büyüme yetersizliğine" sebep olduğu,
- İleri derecede diş eti rahatsızlığı, anne adaylarında 8 kat daha fazla erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek yapma riskine sebep olduğu,
- Diş ve diş eti hastalığı olan 39-69 yaş grubunda kroner kalp hastalığı görülme riskinin 3-7 kat daha fazla olduğu,
- Kötü̈ ağız hijyenine sahip olan bireylerin kronik solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin 4-5 kat daha fazla olduğu bilinmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü̈’nün tespitlerine göre; diş çürüğü̈ ve diş eti rahatsızlıkları yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından birisidir.
Diş çürüğü̈ ve diş eti hastalıkları aynı zamanda önlenebilir hastalıklar olmasına rağmen, ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmaması ve bunun sonucunda ortaya
çıkan tedavi taleplerinin hizmete ulaşmadaki zorluklar nedeniyle karşılanamaması sonucu diş ve diş eti hastalıklarının yaptıkları yıkım oldukça fazladır.
Koruyucu ağız diş sağlığı uygulamalarının ülkemizde orta ve uzun vadede kamu kaynaklarında yaratacağı tasarruf imkânları, ağız diş sağlığı konusunda alınacak önlemler ile
bu yönde toplumuzun dikkatini çekerek farkındalık yaratmak üzere Birliğimizin yaptığı birçok etkinlik bulunmaktadır.

Bu etkinliklerin biri de Türk Diş hekimleri Birliği Akademisi tarafından çeşitli hasta gruplarına ve okul öncesi çocuklarda ağız diş sağlığının anlatılacağı "Hasta Okulu" kurulmasıdır.
TDB Akademi Hasta Okulunda değerli akademisyenlerimiz Mart-Aralık 2016 tarihleri arasında belirlenen konular dahilinde halkımızı aydınlatmak üzere tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sosyal sorumluluğu üstlenecek. Program öncelikle Ankara'da
başlatılacak olup, ilerleyen zamanlarda diğer illerde de uygulanabilecektir.
Hasta okuluna katılım ücretsiz olup, belirlenen kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptıran herkes katılabilecektir.

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin: Türk Diş Hekimleri Birliği 0312 435 93 94/111