ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Lokal anestezi kullanımı ve toksite tedavisi Anket

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon bölümünde görevli Yard. Doç. Dr. Gözen Öksüz Diş Hekimlerinin lokal anestezi kullanımı ve toksite tedavisinde bilgi ve deneyimleri araştırmak için kısa bir anket çalışması hazırlamıştır. 
Ankete katılmak isteyen meslektaşlarımızın aşağıda bulunan link adresinden ankete ulaşabilirler.

https://docs.google.com/forms/d/1R-EkT6IYZd9UR0DFEhW5-_19e17guec2oVPycSQqJNg/viewform?c=0&w=1