ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Yönetmelikteki hükmün danıştay tarafından iptali

“Yönetmelikte yer alan muayenehane krokisinin Mimar tarafından çizilmesi hükmü Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Sağlık 
Müdürlüğünce sizlerden talep edilemeyeceğini bildirir, iyi çalışmalar dileriz.”