ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Sözleşmeli Çalışan Dişhekimlerinin Ücretleri

“Merkez Yönetim Kurulumuzun 6 Ocak 2016 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2016 yılı için net; 

Tam gün çalışanlarda; 7.550 TL. 
Yarım gün çalışanlarda; 5.200 TL. 
Saat ücreti ise; 275 TL. olarak belirlenmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim.”