ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ilgili yaptırım uygulama tarihi 01 Ocak 2016 tarihine kara ertelenmiştir. İyi çalışmalar dileriz. AntDHO

03.02.2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin, ağız diş sağlığı hizmet sunumunda oldukça radikal değişiklikler getirerek bazı kurallarının muğlak, çelişkili ya da uygulamasının yaşamda önemli zorluklar yaratması sebebiyle, bu kısa zamanda sağlık kuruluşlarında tam olarak uygulanamadığı bilinmektedir.
Bakanlığın 20.04.2015 tarihli yazısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlara çözüm yolları önerilerek, Yönetmeliğin yaptırımlarının 30.10.2015 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilmişti.
Odalarımızdan ve dişhekimlerinden Birliğimize iletilen bilgiler; Yönetmelik kurallarının iller arası uygulama farklarının olduğu, binalardaki asansör zorunluluğundan, bulundurulması zorunlu araç, gereç ve tıbbi cihazlara, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden tıbbi atık kurallarına kadar pek çok alanda birbiriyle oldukça farklı uygulama örnekleri bulunduğu, ayrıca, somut olgulara ilişkin olarak Bakanlığın yazılarında da Yönetmeliğin uygulama kurallarının farklı biçimde ifade edildiği gerekçeleriyle, bu süreçte dişhekimlerinin gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeleri için Yönetmelik yaptırımlarının bir yıl daha ertelenmesi, 20.10.2015 tarih ve 002.1557 sayılı yazımızla talep edilmiştir.
Talebimiz sonucu Bakanlığın yayımladığı genelge ekte olup, Yönetmelik yaptırımlarına ilişkin erteleme tarihi 01.01.2016 olarak belirlenmiştir.