ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Kontrole Tabi İlaçlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tabi İlaçlar

16.10.2015 tarih ve 127594 sayılı Kontrole Tabi İlaçlar konulu yazısı;

ANTALYA VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bildiğiniz üzere 02.07.2015 tarihli Kurumumuzun Talimatnamesi ile CİRRUS Uzun Salım Film Tablet, 04.08.2015 tarihinde Sevopel MR 2.5/120 MG Kapsül “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç” kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 120mg Psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden Aerius D-12 tablet, Clarinase Repetabs Denetimli Salım Tabelet, Delofed MR 2,5/120 mg Kapsül, Duades 120/2,5 mg Efervesan Tablet, Efervesan Tablet, Rinomast 2,5/120 mg Efervesan Tablet isimli ilaçlarında kontrollü tüketiminin sağlanması amacıyla “ Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç” kapsamına alınmıştır.

Söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, reçetesiz satışının yapılmaması ve kayıtlarının ilgili mevzuat doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan 19.11.2003 tarihli 48102 (2003/137) sayılı Bakanlığımız Genelgesine istinaden ecza depolarınca illerdeki eczanelere yapılan uyuşturucu, psikotrop ve/veya kontrole tabi ilaçların satışa ve sarf hareketlerinin takibi İl Sağlık Müdürlüklerince yapılmaktadır. Bu çerçevede ecza depolarınca dağıtım cetvelleri incelenerek, fatura kontrolü ile İlinizin faaliyet gösteren eczanelerin söz konusu ilacı alıp almadığı, kayıtlarının ve satışının yapılıp yapılmadığı hususlarının her ay kontrol edilmesi, aksi halinin saptanması durumunda ise gerekli yasal işlemlerin uygulanması gerekmektedir.

Konun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof.Dr. Özkan ÜNAL

Kurum Başkanı