ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Lisanslama Başvuruları Hakkında

Değerli meslektaşlarım....

Yeni yönetmelik gereği TAEK na yapılması gereken lisanslama başvurularını şimdilik yapılmamasını öneriyoruz.

Çünkü ;

TDB'nin TAEK ile yaptığı görüşmeler sonucunda talep edilen lisanslama  ücretlerinin çok yüksek olduğu başta olmak üzere lisanslama konusunda sahada yaşanan sorunlar aktarılmış ve bu taleplerimiz yerinde bulunarak TAEK'nun bizim haklı taleplerimizi de göz önünde bulundurularak yeni bir düzenlemeye gidileceği bizzat kurum tarafından iletilmiştir.

Bu nedenle yeni düzenleme yapılana kadar para yatırarak lisans başvurusu yapılmamasını öneriyoruz.

Ayrıca TDB, Sağlık Bakanlığına  30 Ekim tarihine kadar yaptırımın yapılmaması hususundaki yaklaşımını bir yıl daha uzatması istenmiş ve bu isteğimiz makul karşılanarak yeni bir düzenleme yapılacağı ifade edilmiş ancak bir yıllık süre konusunda mutabakat sağlanamamıştır.

Öngörümüz Sağlık bakanlığınında bu sürenin uzatılması ile ilgili bizimle aynı görüşte olduğudur.

Değerli meslektaşlarım ,

Tüm bu bilgilerin ışığında şimdilik beklemede kalmak  bizler için daha uygun olacağı kanaatindeyiz ve bu nedenle ikinci bir duyuruya kadar TAEK' na ödeme yapmamanızın menfaatinize olacağını düşünüyoruz.

Ancak bu ifadelerimiz yukarıda anlattığım bilgiler ışığında bir öngörüdür.

Konunun bu bağlamda tarafınızdan değerlendirilmesini özellikle rica ederim.

 

Hüseyin Tunç

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı