ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
ADS Teknikeri zorunluluğu hakkında

Değerli meslektaşlarım

Hepinizin bildiği gibi yeni yönetmelik ADS Polikliniklerine ve ADS Merkezlerine, ADS teknikeri bulundurma zorunluluğu getiriyor.

Ancak ülkemizdeki Diş hekimi sayısına göre, oranlanamayacak kadar az sayıda bu statüde personelin olması, maalesef idare tarafından hiç göz önünde bulundurulmayarak masa başında hazırlanan yönetmelikle bu konu bizlere dayatılmaktadır.

Türkiye de mevcut 23 bin Diş hekimine karşılık 850 civarında bir ADS teknikeri bulunmaktadır.

Maalesef bu konudaki taleplerimiz bakanlık tarafından hiç göz önüne alınmayarak kendi bildikleri doğrultuda yeni yönetmeliği uygulamak istemektedirler.

Bu durumda bizlerin İşkur' a ADS teknikeri talebi için başvuruda bulunmamız ilerleyen süreçte denetimler sonucunda kendimizi savunmamız için elimizde bir dayanak olacağını düşünüyoruz.

Şöyleki ;

Eğer biz İşkura ADS teknikeri ihtiyacımız olduğuna dair bir başvuru yapar isek denetimler sonucunda hakkımızda bu personelin olmadığına dair bir yaptırıma gidilecek olursa kendimizi savunabilelim.

Ve diyelim ki bu ülkede eleman ihtiyacı için yapılabilecek tek şey ülkenin resmi kurumuna bu eleman ihtiyacımızın olduğuna dair resmi başvuru belgemiz burada dır.Ancak işkur bu başvurumuzu yerine getirecek elemanı bize yönlendirememiştir.

Bu yaklaşım tarzımız şüphesiz ki sorunumuzu kökten çözen bir yaklaşım olmayacaktır.

Ancak bize zaman kazandıracak ve eğer konu hukuki bir zemine gidecek olursa kendimizi savunabilecek bir argüman sağlamış olacaktır.

Konunun bu bilgiler ışığında tarafınızdan değerlendirilmesini rica ederim.

 

Hüseyin Tunç

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı