ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi, 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.

Kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak kullanımı; uygun olmayan paylaşımı ve satılması, toplumsal ve bireysel mağduriyetlere yol açmaktadır. Bilindiği üzere, Anayasanın kesin hükümlerine rağmen kamunun “Kişisel Veri Koruma Kanunu” ile yeterli düzenleme yapmadan sağlık verilerini toplama girişimi, Birliğimiz tarafından açılan davalarla önlenmiştir. Gerek kanun koyucular ve gerekse sağlık hizmeti verenler ile halkımızı bilgilendirerek konu hakkında farkındalık yaratmak üzere düzenleyicileri arasında Birliğimizin de yer aldığı bu kongreyi, meslektaşlarımıza duyurarak katılımın sağlaması için gerekli bilgilendirmenin yapılmasını rica ederim.