ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Kontrole Tabi İlaçlar

Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve TıbbıCihaz Kurumu'nun  04/08/2015 tarih ve 97919 sayılı yazısı ile Psödoefedrin hidroklorür ile Levosetrizin dihidroklorür etkin maddesini kombine olarak ihtiva eden Sevopoli MR 2,5/120 mg Kapsül adlı ilacın eczanelerden toplu halde satışının yapıldığının saptanması nedeniyle "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç" kapsamına alındığı bildirilmektedir.