ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Sayın Meslektaşımız; 2015 Yılı Seminer Tarih ve Konularını bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

2015 Yılı Seminer Konu ve Tarihleri

 

17 Şubat 2015 Salı 18.00

 Doç. Dr. Diş Hekimi Ramazan KÖYMEN “Bifosfanat grubu kullandırılmış hastalarda komplikasyon boyutları”

 

3 Mart 2015 Salı 18.00

Uzman Diş Hekimi Nesligül Niyaz KÖKDERE “Oral Cerrahide PRF (Trombositten Zengin Fibrin) Kullanımı”

 

24 Mart 2015 Salı 18.00

Dr. Diş Hekimi Pelin Taşdelen AKMAN “Muayenehane pratiğinde periodontol yaklaşımlar; vaka sunumu “

 

7 Nisan 2015 Salı 18.00

Uzman Diş Hekimi Vural Selçuk ÇINAR “Farklı maloklüzyonlarla ilgili vaka tartışması”

 

28 Nisan 2015 Salı 18.00

Diş Hekimi Esma BOYSAN ÖZTÜRK “ Sert doku greftlemelerinde güncel yaklaşımlar”

 

12 Mayıs 2015 Salı 18.00

Dr. Diş Hekimi Ali Bahadır HOR “ Lingual ortodonti”

 

2 Haziran 2015 Salı 18.00

Dr. Diş Hekimi Samet İnal “ Oral cerrahide sinir yaralanmaları ve tedavi yöntemleri”