ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Dişimizi sıkmayacağız!

Dişimizi sıkmayacağız!

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı  Hüseyin Tunç,Sağlık Bakanlığı’nın sektörde tepkiyle karşılanan ‘Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik Taslağı’nda revizyon yapılacağını söyledi.. Hüseyin Tunç, Ankara’daki toplantıdan dönüşünde ayağının tozuyla Akdeniz GERÇEK’e açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın 3 Şubat 2015 tarihinde meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik taslağının çıkarıldığını söyleyen Tunç,’’ Yeni yönetmeliğin sahada uzlaşmayı değil,  ciddi anlamda çatışmayı getireceğini sahada uygulanamayacağını söylemiştik. Ancak o dönemde meslek odaları olarak sesimizi duyuramamıştık. Yönetmelik Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yüzde 75’i serbest muayenelerden verildiğini göz önünde bulundurduğumuzda ciddi anlamda hem halkın hizmet almasını zorlaştıracak,  hem de meslektaşlarımız ciddi sıkıntı yaşayacaktı. Sağlık Bakanlığı bu çıkmazdan çıkmak için yeni yönetmelikte revizyona ihtiyaç duydu’’dedi.

İLK TOPLANTI OLUMLU GEÇTİ

Dün Ankara’da gerçekleşen toplantının olumlu geçtiğini söyleyen Tunç,’’Sağlık Bakanlığı bürokratları ile bir masa etrafında oturduk yönetmeliğin uygulanamayacak olan hükümlerinin revizyona uğratılması için ilk defa bir toplantı yaptık. Sağlık Bakanlığı’nda çalışan bürokratlarda ciddi bir değişiklik olmuş.  Bir yıl önce yönetmeliği hazırlayan ekip görevden alınmış ya da başka görevlere kaydırılmış. Yeni göreve gelen arkadaşları gayet iyi niyetli gördük. Müzakereler gayet olumlu geçti. Biz bürokratları düşüncelerimiz doğrultusunda ikna ettiğimizi düşünüyoruz.  Her zaman da kaygılıyız. Bizim söylediğimiz hükümlerin revizyonda yer alıp almayacağını ancak resmi gazetede yeni yönetmelik yayınlandıktan sonra emin olabiliriz’’diye konuştu. (Deniz TOPKAYA)
EKTEKİ DOSYAYI GÖR