ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
İŞÇİ KIYIMINA KARŞI SENDİKALARIN BASIN AÇIKLAMASI

Büyükşehir Belediyesinin tarafından işçiler ve haksız yere sürgün edilen işçi ve memurların sorunları için bir araya gelen Sendika ve Meslek Örgütleri, Eş Güdüm Kurulu 02.07.2014 Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi önünde saat 16:00'da Basın açıklaması yapmak için toplandı. Sürgün edilen işçiler ve memurlar ve de katılımcı kuruluşlar adına basın açıklaması metinini Eşgüdüm Kurulu yürütme Kurulu Başkanı Av.Abit KÜÇÜKARSLAN okudu. Antalya Diş Hekimleri Odası olarak destek verdiğimiz basın açıklamasına Odamız adına Oda Başkanımız Hüseyin Tunç katılım sağladı.