ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Oda Başkanımız Diş Hekimi Hüseyin TUNÇ'un 29 Haziran 2015 Pazartesi günü YENİYÜZYIL gazetesine vermiş olduğu röportaj.

 

YENİ YÖNETMELİKTE"KAÇAK" ENDİŞESİ


Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliği’nin değiştirilmesi gerektiğini belirten Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç, “Yönetmelikle birlikte kaçak ağız-diş sağlığı merkezleri artacak ve poliklinikler yok edilecek” dedi. 

 

Diş hekimlerine yönelik yönetmeliğin ilk olarak 1999 yılında çıkartıldığını ifade eden Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç, “ İlk yönetmelik çıkartılırken dönemini hükümeti Sağlık Bakanlığı ve Türk Diş Hekimler Birliği bir komisyon oluşturarak faaliyetlerini gerçekleştiriyorlardı.

Komisyon meslek örgütüyle birlikte hareket ediyordu. İlk yönetmelikten bu zamana kadar yapılan ufak tefek değişikliklerle ülkemizde Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti halkın ihtiyacını karşılıyordu” diye konuştu.

“MESLEK ÖRGÜTLERİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI” 

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelik çıkarttırılırken meslek örgütlerinden görüş alınmadığını vurgulayan Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç, “Yeni oluşturulan yönetmelik için Sağlık Bakanlığı Türk Diş Hekimleri Birliğine basit bir yazı göndererek başvuruda bulundu. 
Türk Diş Hekimleri Birliği olarak yönetmeliğin hazırlanış halinde bir araya gelerek neler eksik neler yanlıştır bunların görüşülmesi gerekiyordu. En önemlisi yeni yönetmeliğin sahada nasıl uygulanacağını değerlendirmeliydik. Ama Sağlık Bakanlığı yönetmeliği kendi istediği gibi masa başında bürokratlarıyla birlikte ben yaptım oldu mantığıyla çıkardı” dedi. 


“YAPILAN YANLIŞTAN VAZGEÇİLMELİ” 
Yönetmeliğin çıkarılma aşamasında Diş hekimleri olarak itirazlarda bulunduklarını belirten Tunç, “Yönetmelik çıkma aşamasındayken Türkiye’deki bütün Diş Hekimleri Odaları olarak itiraz edip ey lemlerde bulunduk. Ankara’daki Sağlık Bakanlığı önünde sesimizi duyurmaya çalıştık. Antalya Diş Hekimleri Odası olarak Antalya’da kamuoyunun önün de Sağlık Bakanlığı’nın konuya dikkat 
çekmesi için görsel bir tabut hazırladık. Çünkü bu yönetmelik ile diş hekimliği mesleği yok edilmek isteniyor ve meslek çıkmaza sokuldu, biran önce bu yanlıştan vazgeçilmesi gerekiyordu. Bütün çabalarımıza rağmen başarılı olamadık” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜK TIP MERKEZLERİ YOK EDİLDİ”

Yönetmeliğin çıkarılma amacının farklı olduğunu ifade eden Tunç, “İlk olarak Özel muayenehanelerin tamamını kapatıp beli başlı büyük hastanelerin oluşmasını sağladılar. Daha sonra küçük tıp merkezleri ve poliklinikleri yok ettiler. Bu yönetmelikte diş hekimi olmayanlar yüzde 49 oranında ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olabilme hakkı veriliyor. Bu bizim temelden karşı çıktığımız bir şey. Çünkü burada diş hekimleri kar baskısı altına girecek. Belki bir dişi dolgu ile kurtarabilecekken daha fazlası yapması istenecek ve hekimden hep daha fazla kar getirmesi beklenecek. Hastasına kadar iyi hizmet verirse, o tekrar gelir. Sağlık hizmetlerinde doktorların üçüncü bir kişinin etkisi, baskısı altında kalma malıdır” diye konuştu.


“NASIL UYGULANACAĞI BİLİNMİYOR”

3Şubat 2015 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin kendi içerisinde anlaşılması güç ifadeler yer almakta. Sahada uygulanması çok zor olan maddeler içermekte ve en önemlisi denetim konusunda problemler yaşanacaktır. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüklerini ve İlçe Sağlık Müdürlüklerini eğitime tabii aldı. Nasıl denetim yapacaklarına dair görüşmeler oldu fakat yeterli gelmedi. İl Sağlık Müdürlükleri en sonunda denetimlerin nasıl uygulanmasına dair âdete yönetmeliğin yorumu şeklinde yayınladı. Denetim faaliyetlerini yürüten arkadaşlar yönetmeliğin uygulanması konusunda sıkıntı yaşıyorlar” şeklinde konuştu. 


“MADDELER ANLAŞILIR DEĞİL”

Diş hekimlerinin yönetmelikte karşı çıktığı maddeleri dile getiren Tunç, “Özellikle,Dış görüntüsü iyi ama hizmet kalitesi şüpheli merkezler olacak. Binalarda asansör zorunluluğu getiriliyor. Mesela bina 4 katlı ama ofisiniz giriş kattaysa yine de olduğunuz binada asansör bulunmalı. İnceleme denetleme ekiplerinde Diş Hekimleri Odası’ndan temsilciler artık bulunmayacak. Deprem yönetmeliğine uygun binada muayenehane açılabilecek. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 24 saat açık olma imkânı getirilecek. Eğer bu olursa diş hekimlerinin çalışma süreleri çok uzayabilecek. Eğer poliklinik açacaksanız 2 kadın, 2 erkek ve 1 engelli tuvaleti olmak zorunda. Tek kişilik muayenehaneler için en az 15 m2’lik bekleme salonu şartı var. İşyeri açma ruhsatı istenecek. Ancak bu ruhsatı alabilmek için kat maliklerinin hepsinin onayı aranacak bu maddeler sektörümüz için problem teşkil edenlerin başlıcalarıdır” diye konuştu.

“DAVANIN SONUCUNU BEKLİYORUZ”

Yönetmeliğin mevcut muayenehaneler ile poliklinikleri ayrı bir grupta değerlendirdiğini vurgulayan Başkan Tunç, “Muayenehaneler fiziki şartlar noktasında mevcut sahip olduğu eski yönetmeliğe tabii oluyorlar. Poliklinikleri ise A tipi ve B tipi poliklinik diye iki kategoriye ayırdılar. Bunu oluştururken de toplum üzerinde bir yanlış anlamaya sebep olacak şekilde yaptılar. Yani A tipi birinci sınıf B tipi ikinci sınıf gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor böyle bir şey yoktur. Önceki muayenehanelerde ve polikliniklerde de verilen hizmetle yeni yönetmeliğin hayata geçmesiyle o yönetmeliğe bağlı kalarak oluşturulan kliniklerde verilen hizmet aynı hizmettir. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak yeni çıkartılan yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açtık ve davanın sonucunu bekliyoruz” dedi.
EKTEKİ DOSYAYI GÖR