ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Sağlık Bakanlığına Yürüyüşümüz

Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'na yürüdük.

 

Diş Hekimlerinin çalışma biçimi ve koşullarını düzenleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte, Sağlık Bakanlığı tarafından; meslek dışı sermayeye kâr amaçlı bir alan açan, diş hekimleri ve hastaların aleyhine pek çok olumsuz sonuç doğuracak bir dizi değişiklik yapılmak istenmektedir. 

Usul yerini bulsun anlayışı ile Meslek Birliğinin görüşü istenilen Yönetmeliğin son halinin içerdiği hükümlerde; diş hekimliği mesleğinin dünyadaki uygulamalarının ve getireceği etik sorunların göz ardı edildiği, toplum sağlığının sermayeye peşkeş çekildiği, kısacası sağlığa bir ticaret/tüccar yaklaşımı olarak bakıldığı görülmektedir.

Diş Hekimliği mesleğinin geleceğini karartacak bu “Dayatmaya ve Oldu-Bittiye Karşı”, Diş Hekimleri Oda Başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 16 Aralık 2014 Salı günü saat 11.00`de Türk Diş Hekimleri Birliği Merkezi önünde toplandı. Oradan yoğun bir polis grubunun eşliğinde Sağlık Bakanlığı’na yürüdü.
Odamız adına Başkan Hüseyin Tunç, Diş Hekimi Mürüvet Turhan, Diş Hekimi Yeşim Erdek, Diş Hekimi Oktay Aykut Engür, Diş Hekimi Hacer Karaman, Diş Hekimi Macit Karaman Diş Hekimi Zuhal Abukan ve Diş Hekimi İlkay Çetin katıldı 
EKTEKİ DOSYAYI GÖR