ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulama Daire Başkanlığı’nın 2014/29 sayılı Genelgede belirtilen Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi hakkındaki genelge ektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.

Sağlık  Bakanlığı Sağlık  Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulama Daire Başkanlığı’nın 2014/29 sayılı  Genelgede  belirtilen Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi hakkındaki  genelge ektedir.

Bilgilerinizi  rica ederiz. 
EKTEKİ DOSYAYI GÖR