ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Akp Ziyaretimiz

Oda Başkanımız Hüseyin Tunç ve Oda Saymanımız Süreyya Yıldırımkaya  ile birlikte AKP İl Yönetimine yapmış oldukları ziyaret de kendilerini İl Başkanı Mustafa Köse kabul etti.

Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin değiştirilmesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak düzenlemenin mesleğe, meslektaşlara ve halka yapacağı olumsuz yansımaları hakkında bilgi aktarımında bulunan Oda Başkanımız Hüseyin Tunç bu yönetmelik taslağına neden karşı olduklarını anlatarak, meslek örgütlerinin katkısının ve onayının alınmadığı bir Yönetmeliğin hayata geçirilmesinin kendilerince kabul edilemez olduğunu ifade etti.

 

Başkanımız Hüseyin Tunç’un AKP İl Yönetimine hitaben yaptığı konuşmada "Sizlerin de aracılığı ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclis grubundaki değerli Milletvekillerinin de destekleri ile Sağlık Bakanlığını hukuka ve kanunlara uygun hareket etmeye çağırıyoruz. Ayrıca ilgili yönetmelik taslağının sorunları çözmek bir yana çok daha yeni sorunlarla bizleri baş başa bırakacağını partinizin Genel Merkezine Antalya Diş Hekimleri Odası’nın görüşü olarak iletilmesini ve yeni yönetmeliğin hazırlanmasında meslek örgütü ile işbirliği içerisinde hareket edilerek 3224 sayılı Kanunumuzla çelişmeyecek şekilde hazırlanması noktasında Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz. Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki verilmesini talep ediyoruz" dedi.

 

"Değerli AKP Antalya İl Başkanı Mustafa Köse, konu ile ilgili sizlere sunmuş olduğumuz “Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik Taslağı“ dosyamızı genel merkezinize ulaştırarak Diş Hekimlerinin bu haklı mücadelesinde TBMM’de partinizin başta ilgili bakanlığına konuyu ileterek Sağlık Bakanlığınca

yürütülen bu çalışmanın Meslek Birliği olarak Türk Diş hekimleri Birliği ile ortaklaşa yürütülmesi mesleğimizin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etmek istiyorum " diyerek tamamladığı konuşmasından sonra AKP İl Başkanı Mustafa Köse konunun AKP Genel merkezine iletilerek Sağlık Bakanlığına bizzat bu konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulanacağını ve Diş Hekimlerinin bu yeni yönetmelikle ilgili bir mağduriyetlerinin ortaya çıkmaması için konunun takipçisi  olacaklarını ifade ettiler.
EKTEKİ DOSYAYI GÖR