ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 49. Meslek Komitesinin Ağustos ayı olağan toplantısına katıldı

 

Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulumuz , Hüseyin Tunç'un Başkanlığında  13.08.2014 tarihinde  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın  49. Meslek Komitesinin Ağustos ayı olağan toplantısına katılarak   son dönemde İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapmış olduğu denetimlerde şirket olarak yapılanmalarını gerçekleştirmiş olan muayenehanelerin, şirketlerinin kapatılarak serbest meslek uygulaması şeklinde vergi kayıtlarının talep edilmesi ve bu uygulamaya dönük denetim defterlerine kayıtların yazılarak 30 günlük süre verilmesine ilişkin ortaya çıkan  mağduriyetlerin durulması ve de  ortadan  kaldırılması için görüş alışverişinde bulunuldu. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu  uygulamanın meslektaşlarımıza yasayla  verilen hakların yönetmelik ve keyfi uygulamalarla ellerinden alındığını görüyoruz.  Sorunun bir ayağının da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olduğu vurgulanan bu toplantıda birlikte hareket etme ve gerek hukuki gerekse bürokratik çözüm yollarının sonuna kadar kullanılması yönünde fikir birliğine varıldı.