ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Antalya Diş hekimleri Odası Yönetim Kurulu’muz Hüseyin Tunç'un Başkanlığında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Çetin Osman Budak'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen bu ziyaret de son dönemde İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapmış olduğu denetimlerde Şirket olarak yapılanmalarını gerçekleştirmiş olan muayenehanelerin, şirketlerinin kapatılarak serbest meslek uygulaması şeklinde vergi kayıtlarının talep edilmesi ve bu uygulamaya dönük denetim defterlerine kayıtların yazılarak 30 günlük süre verilmesine ilişkin ortaya çıkan mağduriyetlerin durulması vede ortadan kaldırılması için görüş alışverişinde bulunuldu. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu uygulamanın meslektaşlarımıza yasayla verilen hakların yönetmelik ve keyfi uygulamalarla ellerinden alındığını görüyoruz. Sorunun bir ayağının da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olduğu vurgulanan bu toplantıda birlikte hareket etme ve gerek hukuki gerekse bürokratik çözüm yollarının sonuna kadar kullanılması yönünde fikir birliğine varıldı.