ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
14-15 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılan TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi ektedir.