ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
SAHTE DİŞHEKİMLERİNE HAPİS CEZASI

Antalya'da  uygunsuz koşullarda halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde sahte diş hekimliği yaptığı tespit edilen ikisi Suriye vatandaşı, sanıklar K.G, A.K ve M.G'nın 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a muhalefet nedeniyle görülmekte olan Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/111 E sayılı ceza davasının, 17.05.2017 tarihli duruşmasında, suçu işlediği sabit olan sanıkların her birinin ayrı ayrı 3 yıl 6 ay hapis cezasına ve 100’er TL adli para cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.
EKTEKİ DOSYAYI GÖR