ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
20 Ekim 2014 tarihli üyelerimizin de katılacağı basın toplantısı davetimiz. - 20/10/2014

Yönetmelik Taslağındaki değişikliği  Antalya Kamuoyu ile paylaşacağımız kahvaltılı basın toplantımızı  20 Ekim Pazartesi günü saat 9:30 da Odamızda yapacağız.

 

Yapacağımız basın toplantısına üyelerimizin geniş bir katılımla iştirak etmesi meslek örgütümüzün gücünü ve bu mücadelede kararlılığını ortaya koyması açısından çok önemlidir.  Bu haklı " var olma " mücadelemizde  tüm meslektaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz.

 

Sağlık Bakanlığının Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte yapmaya çalıştığı köklü değişikliklerin, diş hekimliğinin sorunlarına çözüm getirmek bir yana mesleği ve meslektaşı yok edecek sorunlar yumağının doğuşunu sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. 

 

 Bu tasarı ile ;

1. Asansörsüz binada muayenehane açılamayacak.

2. Yapı kullanma izin belgesi, depreme dayanıklılık raporu ve yangın raporu olmayan binalarda muayenehane açılamayacak.

3. Muayenehanede çalışma süresi sınırlandırılıyor.

4. Yeni poliklinik açılamayacak. Mevcut poliklinikler, adres değişikliğinde bile A tipi ADSM olmak zorundadır .

5. A tipi ADSM koşulları.

6. Diş teknisyeni ADSM’de çalıştırılabilirken muayenehanede çalıştırılamayacak.

7. Hasta mahremiyeti rafa kaldırılıyor. Bütün bilgiler Sağlık Bakanlığına veriliyor.

8. Tanıtım yapılması imkanı genişletilip reklama izin veriliyor.

9. Sağlık kuruluşunun bir daha açılmamak üzere bütünüyle kapatılması da mümkün.

10. Meslek örgütü ile dişhekimleri arasındaki bağ zayıflatılıyor. Üyelik kontrol edilmediği gibi inceleme/denetleme ekiplerindeki oda temsilcileri de çıkartılıyor.