ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

23.07.2014 Çarşamba günü Antalya Barosunda, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hakkındaki basın açıklamasına Oda Başkanımız Hüseyin Tunç katılarak destek verilmiştir.

BASIN AÇIKLAMASI
Ülkemiz 10 ağustosta Cumhurbaşkanını seçiyor, bilindiği üzere daha önce ki Cumhurbaşkanları TBMM tarafından seçilmiştir. Bu dönemde ilk kez Cumhurbaşkanı tüm yurttaşlar tarafından seçilecektir. 6271 sayılı yasanın bu şekilde çıkarılmasının nedenlerini hepimiz hatırlıyoruz. Seçimi yurttaşlar yaparken adayı gösterememesinin nedenlerinin de çıkarılan yasanın bir tepki yasası olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ayrıca kamu görevinde çalışan herkes istifa ederek aday olurken, Başbakanın istifa etmeden seçimlere katılmasının eşitlik ilkelerine aykırılığını söylemek zorundayız.

Bilindiği üzere Dünyada Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler, bağımsız devletlerden oluşan ülkelerdir. Yapılacak seçim başkanlık seçimi değil Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Şu anda sorun partilerin oy artırması olmadığı gibi, herhangi bir ayrımcılık sorunu da değildir. Sorun Demokrasi sorunudur. Son dönemlerde ki toplumdaki kutuplaşmanın ne kadar arttığını hepimiz görüyoruz. Sorun bu kutuplaşmayı çözmektir. Bunun için; Demokrasiye, insan haklarına, hukuk devletine, Kuvvetler ayrılığına , laikliğe inanan, uzlaşma ve barış kültürünü savunacak ve güçlendirecek, Cumhuriyetin temel ilkelerini savunacak ve koruyacak bir Cumhurbaşkanına her zamankinden çok ihtiyacımız olduğu açıktır. 
Ülkemizin son dönemde komşularıyla ve dünyayla ilişkilerini üzülerek izliyoruz. Orta Doğudaki gelişmelerin ülkemiz içindeki bir sorun kadar, ülkemizi etkileyeceği, bu sorunların uzlaşma ve barış kültürü ile demokratik kurallarla çözülebileceği açıktır…
Sayılabilecek bu ve benzeri nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi her yurttaş için çok önemlidir. Söz ve karar Yurttaştadır. Halkımızın sorumluluğunun bilincinde olarak mutlaka sandığa gideceğini, oyunu ülkemiz yararına kullanacağını düşünüyoruz. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak odalarımızın tüm üyelerini ve herkesi 10 Ağustosta oy kullanmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki sandığa gitmemek hiç istemediğin adaya oy vermek anlamına gelir.23.07.2014
Saygılarımızla.

BASIN AÇIKLAMASINA KATILANLAR
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu
Antalya Barosu 
Tabipler Odası 
Diş Hekimleri Odası
Elektrik Mühendisler Odası 
Harita Mühendisleri Odası 
İnşaat Mühendisleri Odası 
Mimarlar Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Makina Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Maden Mühendisleri Odası
Orman Mühendisleri Odası 
Şehir Plancıları Odası 
Eczacılar Odası
Peyzaj Mimarları Odası 
Veteriner Hekimleri Odası 
Kimya Mühendisleri Odası 
Gıda Mühendisleri Odası 
Çevre Mühendisleri Odası 
Antalya Ser. Muh. Mali. Müş. Odası