Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)

GENELGE Sayı : 001-1.341 Tarih : 24.03.2021 Konu : Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi: Muayenehanelerin MBYS’ye veri göndermelerine ilişkin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.03.2021 tarihli yazısı. Bilindiği üzere çeşitli zamanlarda il veya ilçe sağlık müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza gönderilen yazılarda, Bakanlık politikası gereği veya kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi gerekçelerle…

VERBİS’e Kayıt İşlemleri Uygulamasına İlişkin Videolar

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA Bilindiği üzere Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK) tarafından oluşturulmuş olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) dişhekimleri, sağlık kuruluşları ve Odaların, 31.03.2021 tarihine kadar kayıt ve bildirim zorunluluğu/ yükümlülüğü bulunmaktadır. Dişhekimlerinin mesleki uygulamalarında veya Oda, iş ve işlemlerinde kişisel verilerin korunması hukuku bağlamındaki yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin basit uygulama bilgilerinin paylaşılmasını amaçlayan;…

İşten Çıkarma Yasağının Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının, 2 ay daha uzatılmasına dair 09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

TDB 26.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Ertelendi

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi : 21.07.2020 tarih ve 001-1.1098 sayılı genelgemiz. Son bir yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgını, dalgalanmalar ve alevlenmelerle maalesef hala devam etmektedir. Bu süreç yaşam şeklimizi, çalışma prensiplerimizi ve kuşkusuz uzun vadedeki tüm plan ve programlarımızı değiştirmemize neden olmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği olarak bu zor günlerde aldığımız tüm kararlarda…

Üye Aidatları 2 Eşit Taksitte Alınabilecek

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA Pandemi nedeniyle 2021 yılı aidatlarının 2 eşit taksitte alınması Merkez Yönetim Kurulumuzun 2 Şubat 2021 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Buna göre aidatların ilk taksiti 31 Mart 2021 tarihine kadar, ikinci taksiti de 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenebilecek olup, TOYY Programı cari menüsünde buna göre düzenleme yapılmıştır. TDB’ye yapılacak Birlik Payı ödemeleri ve…

TDBD 2021’de e-Dergi Olarak Yayımlanacak

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi (TDBD) 35. yılına tarihsel önemde bir değişiklik yaparak, TDBD’yi; 2021 Şubat ayından itibaren ‘E-dergi’ olarak meslektaşlarımıza sunacağız. Salgınla birlikte basım ve dağıtım koşullarının olumsuz etkilenmesi üzerine teknoloji çağının gereklilikleri, bilgiye hızla ulaşma talebinin de değerlendirildiği 28.11.2020 tarihli Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Başkalarından oluşan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısında…

2021 Yılı Üye Aidatları

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı Genelgesi ve buna bağlı olarak Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aynı gün aldığı 2020/76 sayılı kararı dikkate alınarak 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak olan TDB 18. Olağan Genel Kurulunun ertelenmesine ve 18.Olağan Genel…

2021 Yılında Uygulanacak Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi : 18.12.2020 tarih ve 001-1.1786 sayılı genelgemiz. Dişhekimlerinin 2021 yılında ülke genelinde uygulayacakları “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi” Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. Birliğimiz web sayfasında yayınlanmış olan 1 Ocak 2021 tarihinden…

Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3316) 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır Karar ekte olup, bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız