MBYS entegrasyonu

…. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE, ….İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE, Konu: MBYS entegrasyonu Tarafıma gönderilen yazıyla 01.09.2020 tarihine kadar Muayenehane Bilgi Sistemi entegrasyonunu tamamlayarak, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması amacıyla işlenmek üzere, hastaların kişisel sağlık verilerini, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 27/8. maddesi uyarınca bu sistem üzerinden paylaşmam gerektiği belirtilmektedir. Anayasa’nın 20. Maddesine…

15. Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2018/530 K. / T. 15.1.2019 İSTEMİN KONUSU : 1. 12/12/2017 tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle değiştirilen asıl Yönetmeliğin 19. maddesinin 3. fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. 2. Anılan Yönetmeliğin 4. maddesiyle…

MBYS Entegrasyonuna İlişkin Olarak Sağlık Müdürlüklerinden Gönderilen Yazılar

GENELGE Sayı : 001-1.1217 Tarih : 29.07.2020 Konu : MBYS entegrasyonuna ilişkin olarak Sağlık Müdürlüklerinden gönderilen yazılar DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, sağlık müdürlükleri tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıların temelinde yer alan Sağlık Bakanlığı…

Hasta Kabulü Muayenesi ve Tedavisi Esnasında Dikkat Edeceklerimiz

GENELGE Sayı : 001-1.964 Tarih : 17.06.2020 Konu : Hasta Kabulü- Muayenesi ve Tedavisi  Esnasında Dikkat Edeceklerimiz  DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,  İlgi : 12.06.2020 tarih ve 001-1.952 sayılı genelgemiz  Birliğimiz tarafından hazırlanan, meslektaşlarımızın hasta kabulü, muayenesi ve tedavisi esnasında dikkat etmeleri gereken hususları içeren görseller ilgi genelge ile gönderilmişti.  Görseller ayrı ayrı kullanılabilecek formatta ayrıca düzenlenmiş…

Ülke Kaynaklarının İsraf Edilmemesi İçin; İnsangücü Planlaması Yapılmadan Dişhekimliği Fakültesi Açılmamalıdır

GENELGE Sayı : 001-1. 913 Konu : Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez Tarih : 08.06.2020 GENELGE Sayı : 001-1. 912 Konu : Ülke Kaynaklarının İsraf Edilmemesi İçin; İnsangücü Planlaması Yapılmadan Dişhekimliği Fakültesi Açılmamalıdır DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Tarih : 08.06.2020 Sağlık insangücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte,…

Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez

GENELGE Sayı : 001-1. 913 Konu : Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez Tarih : 08.06.2020 DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Birliğimize iletilen yakınmalardan, sayıca az da olsa, bir kısım özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimi ve diğer personele “COVID-19’un risklerini biliyorum, bunu kabul ederek çalışıyorum, bu sebeple bir şey olursa kimse sorumlu değildir” şeklinde ifadeler içeren metinlerin imzalatılmaya çalışıldığı…

“COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” Konulu Yazı

GENELGE Sayı : 001-1. 920 Konu : “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” Konulu Yazı Tarih : 08.06.2020 DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.06.2020 tarih ve E.1200 sayılı “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu Genelge ekte gönderilmiştir. Bilgilerinize sunarım. PDF için Tıklanıyız

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı : 98360293-010.06.02 Konu : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 02/06/2020 tarihli ve 14500235-403.99-1183 sayılı yazı. . 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın…

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı Konu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 14500235-403.99/ : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu…

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı : 69580031-403.99 . Konu İlgi : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM YERLERİNE : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 02/06/2020 tarihli ve 14500235-403.99-1183 sayılı yazı. b) İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi 01.06.2020 tarihli ve 983 60293-010.06.02-E.2549 sayılı yazı. 29/05/2020 tarihli ve 31139…