Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3134) 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar ekte olup, bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

COVID-19 Normalleşme Sürecinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından COVID-19 salgının devam etmesi ve seyri dikkate alındığında diğer sağlık birimlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı birimlerinde de hizmet sunumunun başlaması ve tedavi gereksinimlerinin kontrollü olarak karşılanabilmesine ilişkin 20.10.2020 tarih ve 135 sayılı bir yazı yayınlanmıştır. Bilgilerinizi…

Kargo Sözleşmeleri

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Birliğimiz tarafından 17.10.2020-17.10.2021 dönemi için MNG Kargo ve YURTİÇİ Kargo ile ayrı ayrı taşıma sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu taşıma sözleşmeleri kapsamında; • MNG Kargo Firmasından; Türk Dişhekimleri Birliği’nin yanı sıra dileyen Dişhekimleri Odaları ve üye Dişhekimleri de hizmet alabilecektir. • YURTİÇİ Kargo hizmetlerinden Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları yararlanabileceklerdir. Dişhekimleri ise;…

TDB Tabela Standartlarında Değişiklik

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, İlgi : 04.09.2020 tarih ve 001-1.1309 sayılı Genelgemiz. 28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde varılan mutabakat üzerine; Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının “Muayenehaneler İçin” bölümünün 10.maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklenerek bundan sonra gelen maddelerin numaralarının değiştirilmesine, “Poliklinik ve…