MBYS entegrasyonu

…. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE, ….İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE, Konu: MBYS entegrasyonu Tarafıma gönderilen yazıyla 01.09.2020 tarihine kadar Muayenehane Bilgi Sistemi entegrasyonunu tamamlayarak, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması amacıyla işlenmek üzere, hastaların kişisel sağlık verilerini, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 27/8. maddesi uyarınca bu sistem üzerinden paylaşmam gerektiği belirtilmektedir. Anayasa’nın 20. Maddesine…

15. Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2018/530 K. / T. 15.1.2019 İSTEMİN KONUSU : 1. 12/12/2017 tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle değiştirilen asıl Yönetmeliğin 19. maddesinin 3. fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. 2. Anılan Yönetmeliğin 4. maddesiyle…

MBYS Entegrasyonuna İlişkin Olarak Sağlık Müdürlüklerinden Gönderilen Yazılar

GENELGE Sayı : 001-1.1217 Tarih : 29.07.2020 Konu : MBYS entegrasyonuna ilişkin olarak Sağlık Müdürlüklerinden gönderilen yazılar DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, sağlık müdürlükleri tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıların temelinde yer alan Sağlık Bakanlığı…