Ülke Kaynaklarının İsraf Edilmemesi İçin; İnsangücü Planlaması Yapılmadan Dişhekimliği Fakültesi Açılmamalıdır

GENELGE Sayı : 001-1. 913 Konu : Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez Tarih : 08.06.2020 GENELGE Sayı : 001-1. 912 Konu : Ülke Kaynaklarının İsraf Edilmemesi İçin; İnsangücü Planlaması Yapılmadan Dişhekimliği Fakültesi Açılmamalıdır DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Tarih : 08.06.2020 Sağlık insangücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte,…

Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez

GENELGE Sayı : 001-1. 913 Konu : Sağlık ve Güvenlikten Vazgeçilemez Tarih : 08.06.2020 DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Birliğimize iletilen yakınmalardan, sayıca az da olsa, bir kısım özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimi ve diğer personele “COVID-19’un risklerini biliyorum, bunu kabul ederek çalışıyorum, bu sebeple bir şey olursa kimse sorumlu değildir” şeklinde ifadeler içeren metinlerin imzalatılmaya çalışıldığı…

“COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” Konulu Yazı

GENELGE Sayı : 001-1. 920 Konu : “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” Konulu Yazı Tarih : 08.06.2020 DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.06.2020 tarih ve E.1200 sayılı “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu Genelge ekte gönderilmiştir. Bilgilerinize sunarım. PDF için Tıklanıyız

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı : 98360293-010.06.02 Konu : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 02/06/2020 tarihli ve 14500235-403.99-1183 sayılı yazı. . 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın…

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı Konu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 14500235-403.99/ : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu…

COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

Sayı : 69580031-403.99 . Konu İlgi : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar DAĞITIM YERLERİNE : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 02/06/2020 tarihli ve 14500235-403.99-1183 sayılı yazı. b) İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi 01.06.2020 tarihli ve 983 60293-010.06.02-E.2549 sayılı yazı. 29/05/2020 tarihli ve 31139…