Basın Açıklaması “Koronavirüs Salgınının Yarattığı Ekonomik Olumsuzluklar ve Dişhekimlerinin Talepleri”

GENELGE Sayı : 001-1.744 Konu : Basın Açıklaması “Koronavirüs Salgınının Yarattığı Ekonomik Olumsuzluklar ve Dişhekimlerinin Talepleri” DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Bilgilerinizi rica ederim. Tarih : 17.04.2020 “Koronavirüs Salgınının Yarattığı Ekonomik Olumsuzluklar ve Dişhekimlerinin Talepleri” konulu 17 Nisan 2020 tarihli “Basın Açıklaması” ekte gönderilmiştir. Ek : Basın Açıklaması (2 Sayfa) Saygılarımla, Gülay Özdoğan Türk Dişhekimleri Birliği Genel…

Plansız Yeni Fakültelerin Açılması

GENELGE Sayı : 001-1. 753 Tarih: 18.04.2020 Konu : Plansız Yeni Fakültelerin Açılması DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, Bilindiği üzere 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi kurulmuştur. Böylece ülkemizdeki mevcut dişhekimliği fakültesi sayısı 95’e yükselmiştir. Birliğimiz ve Dişhekimleri…

COVID-19 Salgını Döneminde Dişhekimliğinde Acil Durum ve Acil Servis İhtiyacı İçin Durum Yönetimi Rehberi

GENELGE Sayı : 001-1.749 Konu : “COVID-19 Salgını Döneminde Dişhekimliğinde Acil Durum ve Acil Servis İhtiyacı İçin Durum Yönetimi Rehberi” DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Tarih : 17.04.2020 TDB Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgını Döneminde Dişhekimliğinde Acil Durum ve Acil Servis İhtiyacı İçin Durum Yönetimi Rehberi” ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Gülay Özdoğan Türk Dişhekimleri…